Šimića groblje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Abram Pralas pok. Čove
24.11.1937.-10.8.2023.
IME I PREZIME
Mila Šimić
1934.-23.3.2023.
IME I PREZIME
Ivan Šimić Komadinović
1944.-1.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.