Rimokatoličko groblje Ortiješ

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Manda Azinović
1942.-3.10.2023.
IME I PREZIME
Draga Marčinko
1937.-24.9.2023.
IME I PREZIME
Bernardo Dodik
1959.-9.9.2023.
IME I PREZIME
Mijo Dogan
1940.-27.7.2023.
IME I PREZIME
Slavko Bošnjak
1956.-20.4.2023.
IME I PREZIME
Vinko Stojanović
1942.-4.4.2023.
IME I PREZIME
Dinko Vidačković
1962.-24.3.2023.
IME I PREZIME
Mila Budimir
1937.-17.2.2023.
IME I PREZIME
Janja Dragić
1933.-13.2.2023.
IME I PREZIME
Slavko Matoš
1958.-11.2.2023.
IME I PREZIME
Zvonko Dogan
1965.-25.1.2023.
IME I PREZIME
Gordana Tomić
1977.-30.11.2022.
IME I PREZIME
Marijana Krstić
1988.-24.9.2022.
IME I PREZIME
Roberto Krstić
2013.-24.9.2022.
IME I PREZIME
Boris Krstić
1987.-24.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.