Rakića groblje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Mate Galić
1929.-16.12.2023.
IME I PREZIME
Zoran Galić – Bajić
1970.-24.11.2023.
IME I PREZIME
Božo Lončar – Gajić
1938.-12.10.2023.
IME I PREZIME
Zorka Lončar MATIŠIĆ
1930.-1.8.2023.
IME I PREZIME
Ana Galić
1924.-18.7.2023.
IME I PREZIME
Mara Galić
1933.-15.6.2023.
IME I PREZIME
Drago Lončar
1962.-24.5.2023.
IME I PREZIME
Mate Kraljević
1937.-31.3.2023.
IME I PREZIME
Manda Galić
1939.-15.3.2023.
IME I PREZIME
Jerko Galić Andričić
1949.-11.3.2023.
IME I PREZIME
Kata Galić Gagriničić
1924.-28.11.2022.
IME I PREZIME
Ivan Kukić – Iko
1947.-26.11.2022.
IME I PREZIME
Anđa Galić MARKETANČEVIĆA
1936.-19.9.2022.
IME I PREZIME
Krešo Galić Boškić
1940.-5.10.2022.
IME I PREZIME
Slavko Galić Bajić
1957.-20.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.