Pravoslavno groblje Sarvaš

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Slavko Vukojević
-2023.
IME I PREZIME
Desanka Banda
-2023.
IME I PREZIME
Velinka Milašinović
1941.-2023.
IME I PREZIME
Soka Sapanjoš
1941.-2022.
IME I PREZIME
Ida Pejčić
1940.-2022.

©2022. All Rights Reserved.