Pravoslavno groblje Raštani

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Mladenka Mladenović
1936.-9.12.2022.

©2022. All Rights Reserved.