Novo Rastovačko groblje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Stipan Čutura
1941.-12.1.2024.
IME I PREZIME
Marija Gavran
1961.-6.1.2024.
IME I PREZIME
Ankica Bešlić
1971.-29.12.2023.
IME I PREZIME
Joza Bešlić
1945.-25.12.2023.
IME I PREZIME
Mila Lebo
1931.-29.11.2023.
IME I PREZIME
Ljubica Bešlić
1951.-28.11.2023.
IME I PREZIME
Ruža Gavran
1942.-10.9.2023.
IME I PREZIME
Danica Bešlić
1932.-18.8.2023.
IME I PREZIME
Dinka Dragoja
1939.-6.8.2023.
IME I PREZIME
ANICA BEŠLIĆ
1940.-1.5.2023.
IME I PREZIME
Ivan Dragoja – Šukić
1955.-18.2.2023.
IME I PREZIME
Jozo Gavran
1941.-29.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.