Novo groblje u Starigradu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MATIJA JOVIĆ
1940.-20.7.2023.
IME I PREZIME
IVAN KOIĆ
1941.-6.7.2023.
IME I PREZIME
Rimma Koić
1965.-27.5.2023.
IME I PREZIME
NIKOLA RAMIĆ
1948.-7.3.2023.

©2022. All Rights Reserved.