Novo groblje u Runoviću-sv. Mihovil

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
ANKA BITANGA
1935.-6.2.2024.
IME I PREZIME
Dinka Marijanović
1934.-29.1.2024.
IME I PREZIME
MARIO BABIĆ
1965.-30.10.2023.
IME I PREZIME
MIJO ŽDERO MIJIĆ
1959.-22.9.2023.
IME I PREZIME
Matija Dragović
1925.-8.8.2023.
IME I PREZIME
Zorka Ljubičić KOVAČIĆ
12.9.1932.-1.8.2023.
IME I PREZIME
Jurica Ždero
1993.-27.7.2023.
IME I PREZIME
Luka Lončar
20.12.1941.-20.7.2023.
IME I PREZIME
MARA PULJIĆ
1948.-10.7.2023.
IME I PREZIME
Marija Lubina
1941.-24.6.2023.
IME I PREZIME
VINKO BIOČIĆ JOKEŠIĆ
1941.-30.5.2023.
IME I PREZIME
SINIŠA LJUBIČIĆ
1964.-18.5.2023.
IME I PREZIME
Marijan Ljubičić
1964.-3.5.2023.
IME I PREZIME
Nedjeljko Puljiz
1975.-4.4.2023.
IME I PREZIME
Mila Lubina LORIĆ
1942.-1.4.2023.
IME I PREZIME
Milan Puljić
1939.-14.3.2023.
IME I PREZIME
DRAGICA PULJIZ
1937.-22.2.2023.
IME I PREZIME
VINKO ŽDERO
1951.-22.2.2023.
IME I PREZIME
Mario Ljubičić Kapović
12.9.1971.-13.2.2023.
IME I PREZIME
Iva Jakić
1925.-31.1.2023.
IME I PREZIME
Vlatko Bitanga
1944.-7.1.2023.
IME I PREZIME
Ivan Puljiz
1940.-6.1.2023.
IME I PREZIME
VINKO LJUBIČIĆ
1955.-28.11.2022.
IME I PREZIME
KATA Neda KUŠTRA
1941.-26.10.2022.
IME I PREZIME
DRAGICA TUCAK
1943.-31.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.