Muslimansko groblje kod Bikare

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ema Dević
-2023.
IME I PREZIME
NURAGA SEJDINOVIĆ
1960.-2023.
IME I PREZIME
MIRSAD PELEŠ
1962.-2023.
IME I PREZIME
Zulejka Husetović
1937.-2023.
IME I PREZIME
Irfo Peleš
1950.-2022.
IME I PREZIME
Resmija Mekić
1954.-2022.

©2022. All Rights Reserved.