Mjesno groblje u Peračkom Blatu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ana Gradac
17.12.1935.-3.4.2023.
IME I PREZIME
VESELKO MIKULIĆ
28.1.1958.-23.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.