Mjesno groblje Gospa na Krugu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Boja Čelan
1940.-19.1.2023.

©2022. All Rights Reserved.