Mezarje Vujinovići – Grebak

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
hadži ZADA SMJEČANIN
1935.-4.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.