Mezarje Turkovići-Hrenovica

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
hadži SULEJMANA DUMANJIĆ
-13.1.2024.
IME I PREZIME
SENA MUHOVIĆ
1957.-19.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.