Mezarje SINANOVIĆI – TRNOVO

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MIRSAD PINDŽO
1963.-14.6.2023.
IME I PREZIME
hadži DERVO ef. PINDŽO
1938.-14.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.