Mezarje Obad

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
VEHBIJA KRIJEŠTORAC
-2.2.2024.
IME I PREZIME
HASKA PURAN
-1.9.2023.
IME I PREZIME
SEADETA PLEVLJAKOVIĆ
-24.8.2023.
IME I PREZIME
MUHAREM FILIPOVIĆ
1941.-16.7.2023.
IME I PREZIME
hadži Zlatija Karišik
1939.-9.5.2023.
IME I PREZIME
FATIMA KURT
1940.-17.4.2023.
IME I PREZIME
AVDIJA VESELJI
1961.-4.12.2022.
IME I PREZIME
MEDIHA ADŽEMOVIĆ
1932.-11.11.2022.
IME I PREZIME
RASEMA MEŠEVIĆ
1934.-22.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.