Mezarje Luke-Tarčin

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
HIKMETA SLOBODA
-20.10.2023.
IME I PREZIME
MUSTAFA TOPALOVIĆ
1949.-19.8.2023.
IME I PREZIME
DIŠIJA DUPOVAC
1946.-8.5.2023.
IME I PREZIME
RAMIZA ĆESKO
1945.-2.12.2022.

©2022. All Rights Reserved.