Mezarje Kramari-Trnovo

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Šaćira Hodžić
-8.9.2023.
IME I PREZIME
FATA DRKIĆ
1930.-10.2.2023.
IME I PREZIME
EŠREF PAMUK
1956.-29.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.