Mezarje Knežina

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
ELMA RAMIĆ
-30.12.2023.
IME I PREZIME
hadži DEVLA PAČARIZ
1933.-26.7.2023.
IME I PREZIME
FATA BERKOVAC
1953.-23.12.2022.

©2022. All Rights Reserved.