Mezarje Dujmovići-Trnovo

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
NAZIJA KRUPALIJA
-22.11.2023.
IME I PREZIME
RAMIZA TORLAK
1946.-13.8.2023.
IME I PREZIME
IFETA KRUPALIJA
1975.-10.7.2023.
IME I PREZIME
HAMDO - Čako KRUPALIJA
1962.-9.7.2023.
IME I PREZIME
RABIJA BRUTUS
1950.-5.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.