Mezarje Bradići-Vogošća

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MINA NUKIĆ
-22.12.2023.
IME I PREZIME
ISMA MUSTAFIĆ
-15.11.2023.
IME I PREZIME
REJHA MUHIĆ
-15.11.2023.
IME I PREZIME
IZET - ČIZA ALIĆ
-4.11.2023.
IME I PREZIME
hadži HABIBA ZENIČANIN
-5.11.2023.
IME I PREZIME
KADRIJA SALMAN
-6.10.2023.
IME I PREZIME
ZUHRA ALIĆ
-14.9.2023.
IME I PREZIME
JASMIN VOŠANOVIĆ
-3.9.2023.
IME I PREZIME
SIDA BEĆKOVIĆ
1939.-14.6.2023.
IME I PREZIME
RAMIZ RUHOTINA
1937.-21.6.2023.
IME I PREZIME
EMIRA ADEMOVIĆ
1971.-28.5.2023.
IME I PREZIME
RAMO GUTIĆ
1948.-16.5.2023.
IME I PREZIME
MEVLIDA HASANOVIĆ
1961.-12.4.2023.
IME I PREZIME
ADILA MISIRLIĆ
1932.-31.3.2023.
IME I PREZIME
JASEMEDIJA - JASMINA TREBINJAC
1952.-27.2.2023.
IME I PREZIME
VASVIJA ARNAUTOVIĆ
1958.-12.1.2023.
IME I PREZIME
Azemina Arnautović
1932.-24.12.2022.
IME I PREZIME
MEJRA KOVAČ
1933.-24.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.