Memorijalno groblje žrtava domovinskog rata – Novo groblje Dubrava

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Leonardo Nemčić
1961.-2023.

©2022. All Rights Reserved.