Kolakovo groblje Šujica

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Milica Barišić
1940.-19.2.2024.
IME I PREZIME
Mara Pašalić
1931.-27.1.2024.
IME I PREZIME
Jozo Nenadić
1960.-20.1.2024.
IME I PREZIME
Frano Mioč
1949.-13.12.2023.
IME I PREZIME
Ivica Mršo
1964.-21.11.2023.
IME I PREZIME
Jelica Barišić
1958.-9.11.2023.
IME I PREZIME
Marija Klišanin Brišinica
1961.-12.10.2023.
IME I PREZIME
Marija Brzović
1935.-1.10.2023.
IME I PREZIME
Marinko Lukač
1965.-23.8.2023.
IME I PREZIME
Branka Klišanin
1944.-15.7.2023.
IME I PREZIME
Ivan Klišanin
1935.-4.7.2023.
IME I PREZIME
Ivan Mioč
2005.-16.6.2023.
IME I PREZIME
Anica Šimić
1934.-28.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.