Harem Stojkovići

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
HAMID DURAN
1941.-6.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.