Harem Ostojići – Trnovo

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
HASNA MULAOSMANOVIĆ
-17.12.2023.
IME I PREZIME
VASVIJA MULAOSMANOVIĆ
1954.-18.5.2023.
IME I PREZIME
FADIL MULAOSMANOVIĆ
1951.-16.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.