Harem Kišenica – Lisičići

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MEMIDŽAN HASAN
1934.-19.7.2023.
IME I PREZIME
RAMIZA MEMIDŽAN
1944.-8.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.