Gruban u Bijelom Polju – Mostar

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
s.M. Ana Ruža Luburić
5.3.1942.-31.5.2023.
IME I PREZIME
s.m. Silvana Matija Rozić
11.9.1943.-24.1.2023.
IME I PREZIME
Vikica Raič
1943.-28.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.