Groblje Zagorič – Podgorica

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MILENA-GARA BULATOVIĆ
1948.-7.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.