Groblje Vidovo Polje

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Anica Marić
1936.-23.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.