Groblje u Vrapčićima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Anica Kožul
1932.-10.10.2023.
IME I PREZIME
Mile Kožul
1947.-5.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.