Groblje u Vodicama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Dalibor Pezer
1.10.1986.-2.1.2024.
IME I PREZIME
prof. Ante Smoljo
1971.-24.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.