Groblje u Višićima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
NIKICA MALIĆ
1953.-6.11.2023.
IME I PREZIME
ŽELJANA BLAŽEVIĆ
1963.-13.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.