Groblje u Sukošanu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
LJUBICA KREŠAN
-19.11.2023.
IME I PREZIME
Frane Torbarina
1947.-6.9.2023.
IME I PREZIME
ZDRAVKA VASILJ
1945.-2.9.2023.
IME I PREZIME
MARIJA PELJUŠIĆ
-1.9.2023.
IME I PREZIME
JURE SMOLIĆ
1989.-24.6.2023.
IME I PREZIME
Ivana Kovačević
1992.-17.6.2023.
IME I PREZIME
IVAN NADINIĆ
1954.-6.6.2023.
IME I PREZIME
Šime Strenja
1941.-1.6.2023.
IME I PREZIME
Ante Grdović
1933.-1.3.2023.
IME I PREZIME
KARLO ŠIMIĆ
1961.-22.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.