Groblje u Suhovarama

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MARIJA – ANA MIJALJEVIĆ
1938.-20.5.2023.
IME I PREZIME
MARIJAN UKALOVIĆ
1945.-15.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.