Groblje u Segetu Donjem

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Luciano Vukman
2002.-6.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.