Groblje u Prologu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
JOZO ČOTA
1946.-26.11.2023.
IME I PREZIME
Anđa Milanović
1963.-5.8.2023.
IME I PREZIME
Janja Kasalo
1933.-31.7.2023.
IME I PREZIME
Anđelko Granić
1945.-8.6.2023.
IME I PREZIME
Ante Kasalo
27.12.1928.-10.6.2023.
IME I PREZIME
Ivan Kasalo
1956.-10.6.2023.
IME I PREZIME
Slavko Granić
1951.-21.5.2023.
IME I PREZIME
Danica Višević
1945.-17.5.2023.
IME I PREZIME
Slavko Kelić
1956.-4.5.2023.
IME I PREZIME
Mijo Višević
1958.-29.3.2023.
IME I PREZIME
Ruža Milić
1937.-18.3.2023.
IME I PREZIME
Pavo Kasalo
1932.-9.1.2023.
IME I PREZIME
Mara Milić
1933.-26.12.2022.
IME I PREZIME
Boško Kasalo
1956.-6.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.