Groblje u Privlaci

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
ANKA BEGONJA
1944.-16.6.2023.
IME I PREZIME
Bernardica Marija Lazanja
1939.-24.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.