Groblje u Podbrežju

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ljiljana Tolić
1955.-1.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.