Groblje U Podboru

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Marko Bilić-Tošić
1939.-8.6.2023.
IME I PREZIME
Nikola Stapić
1949.-24.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.