Groblje u Perušiću

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
GRGO PEŠUT
1936.-19.3.2023.

©2022. All Rights Reserved.