Groblje u Nadinu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Nediljka Glavić
1932.-10.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.