Groblje u Malom Ižu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
ANGELA LUKIN
1971.-11.7.2023.
IME I PREZIME
MARIJA TOMAN
1931.-19.7.2023.
IME I PREZIME
TODOR VUKIĆ
1940.-1.7.2023.
IME I PREZIME
VLADIMIR MILAT
1948.-9.5.2023.
IME I PREZIME
IVO PETRIČIĆ
1936.-2.5.2023.

©2022. All Rights Reserved.