Groblje u Krančićima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Milan Barešić
1944.-18.12.2022.
IME I PREZIME
Matija Stojanović
1943.-16.11.2022.

©2022. All Rights Reserved.