Groblje u Kosnoj Luci

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Jela Andrić
1937.-20.4.2023.

©2022. All Rights Reserved.