Groblje u Kaštel Kambelovcu

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Gordana Guček
1975.-8.4.2023.
IME I PREZIME
Petra Bašić
11.2.2023.-27.3.2023.
IME I PREZIME
JOSIP TADIN
1931.-28.2.2023.

©2022. All Rights Reserved.