Groblje u Gmićima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Danica Jurić
1951.-6.2.2023.
IME I PREZIME
Jozo Zovko
1939.-2.2.2023.
IME I PREZIME
Marko Ćurić
1945.-21.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.