Groblje u Gdinju

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
LUCIJA VISKOVIĆ
1940.-19.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.