Groblje u Dubravicama – Sv. Kata

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
SENKA LAĆA
1963.-19.9.2022.

©2022. All Rights Reserved.