Groblje u Donjim Rujanima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Petar Perić
1958.-11.12.2023.
IME I PREZIME
Niko Topić
1952.-15.10.2023.
IME I PREZIME
Alojzije Jureta
1942.-8.9.2023.
IME I PREZIME
Lucija Žarko
1929.-18.6.2023.
IME I PREZIME
NIKOLA PERIĆ
1941.-10.4.2023.
IME I PREZIME
Milka Peraica
1934.-2023.
IME I PREZIME
Boja Perić
1925.-2023.
IME I PREZIME
Natalija Žarko
1976.-31.12.2022.

©2022. All Rights Reserved.