Groblje u Cisti Provo

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
MIRKO ŠITUM
1949.-10.12.2023.
IME I PREZIME
MARIO MADUNIĆ
1960.-2023.
IME I PREZIME
Vinka Madunić Đordum
1920.-25.6.2023.
IME I PREZIME
Danica Šitum
1944.-2.6.2023.
IME I PREZIME
Ante Madunić
1.12.1969.-16.5.2023.
IME I PREZIME
Petar Šitum
1949.-18.4.2023.
IME I PREZIME
Ivan Šitum MIĆIĆ
29.9.1951.-30.3.2023.
IME I PREZIME
Cvitan Madunić
1946.-2022.
IME I PREZIME
Marija Šitum
1936.-15.12.2022.
IME I PREZIME
MARIJAN MADUNIĆ
1952.-14.12.2022.

©2022. All Rights Reserved.