Groblje u Čelebićima

Ukopani u ovom groblju

IME I PREZIME
DATUM UKOPA
IME I PREZIME
Ivan Filipović
1931.-26.10.2023.
IME I PREZIME
Dušanka Tomić
1951.-27.10.2022.

©2022. All Rights Reserved.